Netway Δίκτυα και Τεχνολογίες Επικοινωνιών

Πρωτοποριακες εφαρμογες οπτικων ινων, δομημενης καλωδιωσης και ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων καθως και συντηρηση δικτυων.

Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ή και με την χρήση των υπηρεσιών αυτής έχετε συμφωνήσει και αποδέχεστε τους κατωτέρω όρους: • Απαγορεύεται η αντιγραφή για οποιαδήποτε χρήση του, του υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, newsletter κ.τ.λ.) χωρίς την έγγραφη έγκριση υπεύθυνου της επιχείρησης. • Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της καθώς και τις τιμές των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση. • Η επιχείρηση δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή και υποχρέωση που απορρέει από πιθανά λάθη ή παραλείψεις του περιεχομένου της ιστοσελίδας της. • Το δικαίωμα χρήσης της ιστοσελίδας της επιχείρησης από τους πελάτες της με τη χρήση κωδικού (login) είναι αυστηρά προσωπικό και δεν αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. • Ο δικτυακός τόπος της επιχείρησης δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. • Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού μας τόπου της επιχείρησης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. • Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Πολιτική δεδομένων

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Η επιχείρηση, συλλέγει πληροφόρηση από τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου της , όπως ονοματεπώνυμα, επωνυμίες εταιριών, ηλεκτρονικές διευθύνσεις τα οποία φυλάσσει σε βάση δεδομένων συνεργάτη της και τα οποία αξιοποιεί αποκλειστικά για την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (newsletter). • Η επιχείρηση σε σχέση με τους πελάτες της, εκτός από το ονοματεπώνυμο, εταιρία και ηλεκτρονική διεύθυνση συλλέγει το ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, ΔΟΥ, παραγγελίες υπηρεσιών και επιχειρηματικά δεδομένα, μέσω του διαδικτύου, μέσω email, μέσω τηλεφώνου και μέσω φαξ. Η συγκεκριμένη πληροφόρηση προορίζεται αποκλειστικά για την διεκπεραίωση των εντολών των πελατών της και την έκδοση των σχετικών παραστατικών, προς τους πελάτες της. • Η πληροφόρηση από τη επιχείρηση, για τους πελάτες της, είναι πιθανό να κοινοποιηθεί σε συνεργάτες της αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραγγελιών των πελατών της. • H επιχείρηση μπορεί να προβεί στην δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν στους πελάτες της στην περίπτωση που υποχρεωθεί από τον νόμο. • Η επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, ειδική ή τυχαία που θα προκληθεί στους πελάτες της ή σε οποιουσδήποτε τρίτους από διαρροή πληροφοριών που αφορούν στους πελάτες της, η οποία θα προκληθεί από τους συνεργάτες της από αμέλεια ή δόλο. • Κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης θα τοποθετηθούν (download) cookies στον υπολογιστή σας. Ο σκοπός της τοποθέτησης αυτής είναι η παροχή μη προσωπικών στατιστικών πληροφοριών σχετικά με το ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών της ιστοσελίδας zlog.gr, πόση ώρα δαπανά ο κάθε επισκέπτης σε αυτή, ποιες σελίδες επιλέγει να επισκεφθεί κ.τ.λ. Η χρήση αυτών των μη προσωπικών στατιστικών πληροφοριών σκοπό έχει την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα της επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org. • Οι πελάτες της επιχείρησης διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραφο με τα δεδομένα που αφορούν την εταιρία τους και τους ιδίους και βρίσκονται στην βάση δεδομένων του συνεργάτη της. Το αντίγραφο στέλνεται στους πελάτες της εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, χωρίς χρέωσή τους. Για την αποστολή του συγκεκριμένου αντιγράφου θα ζητηθεί από τον πελάτη της επιχείρησης να αποδείξει την ταυτότητά του. Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να σβήσει, τροποποιήσει ή ολοκληρώσει τα στοιχεία που διατηρεί η επιχείρηση για αυτόν βάσει του άρθρου 13 του νόμου 2472/97. • Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση για τα θέματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email:στη διεύθυνση